วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
หน้าแรกทั่วไปทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ : การทำงานบนที่สูง Working at height มีอะไรบ้าง

ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ : การทำงานบนที่สูง Working at height มีอะไรบ้าง

การทำงานบนที่สูง หมายถึง การทำงานในบริเวณที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปตามกฎหมายไทย และ 1.8 เมตรขึ้นไป ตามมาตรฐาน OSHA อาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือซ่อมบำรุง เช่น งานซ่อมแซมรั่วซึม หรืองานซ่อมบำรุงอาคารสูง งานในคลังสินค้าที่สูง

การทำงานบนที่สูง จะมีความแตกต่างกับ โรยตัวทำงาน rope access ซึ่งการทำงานบนที่สูงจะสามารถใช้เท้าเหยียบพื้นได้ แต่ โรยตัวทำงาน จะทำงานอยู่บนเชือก นั่นคือความแตกต่างกัน

ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ที่ทำงานบนที่สูงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก PPE สวมใส่ตลอดระยะเวลาการทำงาน และ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อแนะนำตามคู่มืออย่างเคร่งครัดของผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือภัยแรงต่าง ๆ

อบรมการทำงานบนที่สูง
เครดิตภาพจาก ศูนย์ฝึกอบรม พัทยา PISTC

ขั้นตอนการทำงานบนที่สูงมีหลายอย่าง

  1. การเตรียมพร้อม: ก่อนทำงานบนที่สูง ผู้ที่จะทำงานควรเตรียมพร้อมตัวเอง โดยตรวจสอบใส่เสื้อผ้า และ รองเท้าที่เหมาะสม ควรเช็ค และ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกก่อนเริ่มทำงานตามกฎหมายกฎหมาย เช่น สายเซฟตี้กันตก เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย
  2. การแบ่งงาน: ควรมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน ผู้รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารขณะทำงานบนที่สูง
  3. การฝึกอบรม: ก่อนทำงานบนที่สูง พนักงานควรได้รับการ อบรมที่สูง สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย และเพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานบนที่สูงตามหลักมาตรฐานสากล
  4. การปฏิบัติงาน: ในระหว่างทำงานบนที่สูง พนักงานควรปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการทำงาน WI และ ข้อแนะนำของผู้รับผิดชอบหรือ ผู้ควบคุมงานบนที่สูง
  5. การสื่อสารระหว่างทำงาน: ควรมีการเตรียมระบบการสื่อสารกับทีมงานให้พร้อมว่าวิธีการสื่อสารขณะที่เราทำงานบนที่สูงนั้นเราจะใช้วิธีใด และ อุปกรณ์ใดในการสื่อสารเพราะมันมีความสำคัญมากที่จะทำให้งานบนที่สูงของเราจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. จบงาน : เมื่อทำงานจบเสร็จสิ้นแล้วการทำงานบนที่สูงแล้ว ไม่ควรรีบจนเกินไป ควรทำการตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะลงมาจากพื้นที่ทำงาน ทำการตรวจสอบบริเวณที่ทำงานให้เรียบร้อยว่าลืมอุปกรณ์อะไรไว้หรือไม่ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ในอนาคตที่สิ่งของเหล่านั้นจะตกลงมา

 

RELATED ARTICLES

Most Popular