วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
หน้าแรกทั่วไปขั้นตอนการตรวจสอบเลขสมาชิก IRATA Verification

ขั้นตอนการตรวจสอบเลขสมาชิก IRATA Verification

ช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองของ IRATA ทุกคนจะได้รับหมายเลข IRATA หรือ ID Number จากการประเมินครั้งแรก เราสามารถตรวจสอบระดับเลเวล และ วันหมดอายุโดยใช้หมายเลข IRATA NO.

พิมพ์นามสกุลที่ต้องการตรวจสอบลงไปในช่องบนเว็ปไซต์ช่อง Surname และ พิมพ์หมายเลข IRATA ใสช่อง IRATA Number ในรูปแบบ L/XXXX โดยที่ L คือระดับของช่างเทคนิค (เช่น 1,2 หรือ 3) และ XXXXX คือหมายเลข IRATA

เข้าสู่เว็ปไซต์ IRATA Verification คลิกที่นี่ >

 

นอกจากบัตรประจำตัวแล้ว ช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองยังได้รับใบรับรอง IRATA ทุกครั้งที่ผ่านการประเมินของ IRATA ในทุกระดับ ดูตัวอย่างใบรับรอง IRATA ของแท้ดังต่อไปนี้:

สังเกตโฮโลแกรมฟอยล์ที่ด้านล่างซ้ายมือ

หากคุณเชื่อว่าคุณได้ค้นพบเอกสารของช่างเทคนิคที่เป็นการฉ้อโกง โปรดติดต่อ register@irata.org โดยให้รายละเอียดทั้งหมด

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องของใบรับรองช่างเทคนิคของ IRATA โปรดติดต่อ register@irata.org

RELATED ARTICLES

Most Popular