วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
หน้าแรกทั่วไปMINOR & MAJOR กฎเหล็กที่ต้องรู้ในการสอบเป็นสมาชิกกับ IRATA

MINOR & MAJOR กฎเหล็กที่ต้องรู้ในการสอบเป็นสมาชิกกับ IRATA

การฝึกอบรมเพื่อเป็นสมาชิกกับ IRATA คุณจะต้องได้รับการฝึก 30 ชั่วโมง ( 4 วัน ) ในการสอบจะมีเพียง 2 อย่างเท่านั้นคือ ผ่าน (PASS) และ ไม่ผ่าน (FAIL) การฝึกอบรม การประเมิน และการรับรองของ IRATA ที่สำคัญต่อไปนี้คือรายการที่ทำให้สอบตกทันทีหากทำไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

แผนการฝึกอบรม การประเมิน และการรับรองระหว่างประเทศของ IRATA ความแตกต่างที่สำคัญ
ต่อไปนี้คือรายการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของความแตกต่างที่สำคัญ (ล้มเหลว) หรือ สอบตก:

 1. จุดยึดความปลอดภัยเหลือหนึ่งจุดขณะปฏิบัติงาน ( one point contract )
 2. ไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ขณะสอบได้ตามแบบทดสอบที่ Assessor ให้โจทย์
 3. ช่วงเวลาที่มากเกินไป (ขึ้นอยู่กับ ผู้ประเมิน Assessor)
 4. ไม่มีการสำรองเพื่อป้องกันการเหวี่ยง สวิง ที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายในขณะทำงาน
 5. ใช้อุปกรณ์ชำรุดขึ้นสอบโดยไม่ได้ตรวจสอบก่อนทำงาน
 6. ไม่มีการป้องกันเชือกหลัก
 7. ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน
 8. ตัวเชื่อค่อวิกฤต เช่น คาราไบเนอร์ไม่ปิดล็อคสกรูเก็ต หรือ มีการรับน้ำหนักผิดตำแหน่ง
 9. ใช้อุปกรณ์ในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดอันตราย หรือ ทำให้อุปกรณ์เสียหาย
 10. การเลือกมาตรการป้องกันเชือกที่ไม่เหมาะสม
 11. การเข้าถึงเชือกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการช่วยชีวิต หรือ กู้ภัย
 12. การอุปกรณ์ Back up หรือ อุปกรณ์ อื่นๆ แบบกลับหัว หรือ ผิดวิธี
 13. ประเด็นด้านความปลอดภัยอื่นๆที่สำคัญตามที่ผู้ประเมิน Assessor กำหนด
 14. การเหวี่ยง สวิง ที่อาจทำให้บุคลากรบาดเจ็บ หรือ เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

แผนการฝึกอบรม การประเมิน และการรับรองระหว่างประเทศของ IRATA ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยต่อไปนี้คือรายการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของความแตกต่างเล็กน้อย (DIS):

1. อุปกรณ์จากมากไปน้อยไม่ได้ล็อคหรือไม่มีการควบคุมเชือกหาง
2. ขั้วต่อสิ่งที่แนบมาไม่ปลอดภัย
3. อุปกรณ์ป้องกันการตกกระแทกส่วนบุคคลที่สำคัญลดลง
4. การป้องกันเชือกวางไม่ถูกต้อง
5. ไม่ใช้คาราไบเนอร์เบรกเมื่อจำเป็น
6. สายรัดปรับไม่ถูกต้อง
7. ปลดสายรัดคางของหมวกกันน็อค
8. อุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคลที่สำคัญขาดหายไปจากการตั้งค่าสายรัด
9. T มุมของเชือกอันตราย
10. การจัดการอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่ไม่ดี (สำคัญหากจำเป็น)
11. เชือกคล้องตำแหน่งงาน เช่น หางวัว ตำแหน่งมากกว่าตกปัจจัยที่ 1;
12. หย่อนมากเกินไปในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จากน้อยไปมากที่ใช้เป็นจุดของสิ่งที่แนบมา (สำคัญถ้าสำคัญ);
13. ใช้เวลาพอสมควรในการทำงาน
14. ใช้เทคนิคที่แปลกใหม่หรือไม่ได้รับการฝึกฝน
15. วงสวิงขนาดเล็กที่ไม่สามารถควบคุมได้

RELATED ARTICLES

Most Popular